laitman.czOsobní Blog Michaela Laitmana — Kabala, Věda a Smysl ?ivota

laitman.cz Profile

laitman.cz

Title:Osobní Blog Michaela Laitmana — Kabala, Věda a Smysl ?ivota

Description:Osobní Blog Michaela Laitmana — Kabala, Věda a Smysl ?ivota Kabala, Věda a Smysl ?ivota Osobní Blog Michaela Laitmana úvodní stránka M?j Profil Moje Blogy Odkazy na kabalu Polo?te otázku Mapa blogu Ak

Keywords:

Discover laitman.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

laitman.cz Information

Website / Domain: laitman.cz
Website IP Address: 31.3.225.11
Domain DNS Server: alfa.ns.active24.cz,beta.ns.active24.cz,gama.ns.active24.sk

laitman.cz Rank

Alexa Rank: 12110673
existsite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

laitman.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $9,640
Daily Revenue: $26
Monthly Revenue: $792
Yearly Revenue: $9,640
Daily Unique Visitors: 2,430
Monthly Unique Visitors: 72,900
Yearly Unique Visitors: 886,950

laitman.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

laitman.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server nginx/1.10.2
Date Wed, 21 Feb 2018 16:27:31 GMT

laitman.cz Traffic Sources Chart

laitman.cz Alexa Rank History Chart

laitman.cz aleax

laitman.cz Html To Plain Text

Osobní Blog Michaela Laitmana — Kabala, Věda a Smysl ?ivota Kabala, Věda a Smysl ?ivota Osobní Blog Michaela Laitmana úvodní stránka M?j Profil Moje Blogy Odkazy na kabalu Polo?te otázku Mapa blogu Akce M?j profil Michael Laitman Zakladatel a president Kabalistického Vzdělávacího & Vyzkumného Institutu Bnei Baruch, je? je zasvěcen vyuce a sdílení autentické kabaly. Profesor ontologie, PhD ve filosofii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Otec t?í dětí a děde?ek také t?í. Cely profil... Rubriky Adam Babylon Cesta ?lánky dne ?lověk Desítka Děti Duchovní práce Duchovní u?itel Duchovno Du?e Egoismus Ekonomie Ekonomika a peníze Evoluce Filmy Finan?ní krize Globalizace Historie Integrální vzdělání Internet Izrael Jazyk větví Jednota Jom Kipur Kabala Kabalistické zdroje Knihy Kongresy Krize Láska Modlitba mu? a ?ena Nábo?enství Národy světa Novy ?ivot Odevzdání Otázky&Odpovědi Oznámení Pesach Podobnost Stvo?iteli Politika Práce Prost?edí Rodina Seminá? ?í?ení ?í?ení Kabaly Skupina Skupinová práce Spojení Spole?nost Spole?nost budoucnosti Studium Stvo?itel Svátky Svět Světlo Svobodná v?le Symboly Tělo a du?e Tóra U?itel Utrpení Věda Videa z ranních lekcí Videoklipy Vnímání Vnit?ní práce Vychova Vzájemná záruka Vzdělání Ynet Z ranní lekce Záměr Zdraví ?eny Zohar Zprávy Duben 2017 Po út St ?t Pá So Ne ? B?e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Archiv Archiv Vybrat měsíc Duben 2017 (3) B?ezen 2017 (13) únor 2017 (13) Leden 2017 (20) Prosinec 2016 (15) Listopad 2016 (6) ?íjen 2016 (7) Zá?í 2016 (3) Srpen 2016 (2) ?erven 2016 (4) Květen 2016 (1) Duben 2016 (8) B?ezen 2016 (6) únor 2016 (10) Leden 2016 (11) Prosinec 2015 (11) Listopad 2015 (13) ?íjen 2015 (7) Zá?í 2015 (11) Srpen 2015 (3) ?ervenec 2015 (8) ?erven 2015 (8) Květen 2015 (9) Duben 2015 (10) B?ezen 2015 (5) únor 2015 (9) Leden 2015 (7) Prosinec 2014 (2) Listopad 2014 (4) ?íjen 2014 (3) Zá?í 2014 (5) Srpen 2014 (4) ?ervenec 2014 (10) ?erven 2014 (9) Květen 2014 (8) Duben 2014 (19) B?ezen 2014 (19) únor 2014 (11) Leden 2014 (16) Prosinec 2013 (12) Listopad 2013 (16) ?íjen 2013 (18) Zá?í 2013 (20) Srpen 2013 (17) ?ervenec 2013 (21) ?erven 2013 (26) Květen 2013 (23) Duben 2013 (15) B?ezen 2013 (12) únor 2013 (9) Leden 2013 (23) Prosinec 2012 (5) Listopad 2012 (7) ?íjen 2012 (16) Zá?í 2012 (22) Srpen 2012 (25) ?ervenec 2012 (26) ?erven 2012 (27) Květen 2012 (21) Duben 2012 (29) B?ezen 2012 (19) únor 2012 (21) Leden 2012 (31) Prosinec 2011 (24) Listopad 2011 (31) ?íjen 2011 (44) Zá?í 2011 (30) Srpen 2011 (13) ?ervenec 2011 (27) ?erven 2011 (23) Květen 2011 (19) Duben 2011 (20) B?ezen 2011 (23) únor 2011 (25) Leden 2011 (29) Prosinec 2010 (19) Listopad 2010 (37) ?íjen 2010 (33) Zá?í 2010 (28) Srpen 2010 (19) ?ervenec 2010 (20) ?erven 2010 (26) Květen 2010 (22) Duben 2010 (25) B?ezen 2010 (20) únor 2010 (29) Leden 2010 (19) Prosinec 2009 (21) Listopad 2009 (19) ?íjen 2009 (13) Zá?í 2009 (20) Srpen 2009 (16) ?erven 2009 (3) Květen 2009 (20) Jsme svědky zrození nové éry Posted on 7. 4. 2017 at 16:41 Proto?e vyvoj ?lověka probíhá v souladu s programem ?ízení p?írody, více a více lidí se cítí ne??astní, prázdní a v depresi. Tento pocit tou?í uhasit drogami a terorismem. Krize v rodině, vzdělání, vědě, umění a hrozba ohro?ení z ekologickych nebo jadernych katastrof jsou také následky tohoto stavu.Dokud ?lověk následuje egoisticky vyvoj a vyu?ití svych tu?eb, p?íroda sama vytvá?í ohro?ující atmosféru kolem něj. Vysledkem je, ?e je ?lověk zavázán uvědomit si své místo v p?írodním systému a vnímat sv?j egoismus jako jediné zlo. Tím, ?e nás vystaví utrpení, nás egoismus tla?í k tomu, abychom hledali metodu jeho nápravy a napravili spojení s p?írodou. Read more Filed under: ?lánky dne | Add Comment/Ask Question→ Pesach Posted on 5. 4. 2017 at 18:54 Pesach znamená p?echod od vnímání na?eho světa, ktery je vlastní ka?dému ?lověku, k poci?ování Vy??ího světa. To se vztahuje pouze na kabalistu. Pesach, stejně jako v?echny ?idovské svátky, je ryzí kabalisticky svátek. Hovo?í o tom, ?e se ?lověk vymaní ze stavu neschopnosti sjednotit se s ostatními, do stavu, kdy mu to jeho egoismus umo?ní udělat. Read more Filed under: Pesach | Add Comment/Ask Question→ Pesach – univerzální a kone?ny Posted on 1. 4. 2017 at 06:49 Svátek Pesach znamená Pe-sach (p?eskakování, vypisky) – vybíráme pouze ty vlastnosti ze v?eho sobectví, které lze napravit a pou?ít k odevzdávání, ve prospěch ostatních. Kdy? je ?lověk p?esvěd?en, ?e je z celého světa pouze jeho podstata zlem, které ni?í jeho i druhé, zjistí, ?e si p?eje jenom jedno – zbavit se tohoto zla. Read more Filed under: Egoismus, Kabala | Add Comment/Ask Question→ Pochyby na duchovní cestě Posted on 23. 3. 2017 at 03:35 Otázka: Míváte pochybnosti na cestě za duchovním dosa?ením? A pokud ano, jak je p?ekonáváte? Odpově?: Samoz?ejmě ?e mám pochyby, p?edev?ím v souvislosti s otázkou zp?sobu, jakym musím správně pokra?ovat k dal?ímu stavu. ?lověk se v?dy nachází na bodu, ktery balancuje pod ním, a musí se umístit velmi p?esně správnym směrem, co? znamená, ?e si musí vybrat vlastnost dávání. V tom nám pomáhají v?echny na?e egoistické touhy a vlastnosti. Kdybych měl malé ego, pravděpodobně bych nepro?íval tak vá?né pochybnosti, psychologická hledání, odcizení, utrpení a zklamání. Ale jestli?e je egoismus velky, vyvolává velmi zvlá?tní anti-duchovní pocity, které mě smě?ují p?ímo k mému cíli. Pomoc tohoto druhu se nazyvá Ezer Ke-Negdo (pomoc proti němu). Egoismus byl tedy stvo?en, aby nás nasměroval ke Stvo?iteli. Bez něj by bylo nemo?né se kamkoli pohnout. Proto se velcí mu?i vyzna?ují velkym egoismem a velkymi pochybnostmi o volbě ka?dého kroku, díky kterym pokra?ují vp?ed. Není to snadné. [203231] From the Kabbalah Lesson in Russian 11/20/16 Originální ?lánek zde. Filed under: Duchovní práce | Add Comment/Ask Question→ V co Kabala vě?í? Posted on 22. 3. 2017 at 04:00 Otázka: Je mo?né ovlivnit my?lení ?lověka? Vě?í v to moudrost Kabaly a existuje na to nějaká tréninková metoda? Odpově?: Moudrost Kabaly nevě?í v nic. Existuje jen jedna technika: p?itahování Ohr Makif (Obklopujícího Světla). Tato moudrost je velmi jednoduchá, proto?e je zalo?ena na vzájemném p?sobení dvou sil: vy??í síly dávání a lásky a ni??í síly egoismu a p?ijímání. Nic jiného není. Read more Filed under: Duchovní práce, Svobodná v?le | Add Comment/Ask Question→ Co se stane s du?í během spánku? Posted on 21. 3. 2017 at 02:19 Otázka: Nachází se du?e v těle trvale? Odletí z těla ven během spánku? Odpově?: Vzhledem k tomu, ?e v těle ?ádná du?e není, neodletí pry? a nevrátí se během spánku. Spánek je pouze fyziologicky stav, ktery je typicky pro zví?ata. Read more Filed under: Adam, Du?e | Add Comment/Ask Question→ Stoupat nad vědomí Posted on 20. 3. 2017 at 03:45 Otázka: Co znamená stoupat nad vědomí, a která cesta k tomu vede? M??eme v podstatě ovlivňovat rozsah na?eho vědomí jednodu?e tím, ?e ho chceme roz?í?it? Odpově?: Samoz?ejmě m??eme! My máme vědomí zví?ete. Slou?í na?im fyzickym těl?m, proto je na ?i...

laitman.cz Similar Website

Domain WebSite Title
sedlecky.eu Osobní blog - Karel Sedlecky
poho.cz Ond?ej Pohorsky - osobní blog mnoha témat
kabala-tarot.com Kabala | Kabala-Tarot.com
genderaveda.cz Gender a věda
portiscio.net Magazín Portiscio | Blog ze ?ivota konzultanta internetového marketingu
info.tr Michael Laitman’?n Ki?isel Blog Sayfas? — Kabala ve Hayat?n Anlam?
michaeladeprince.com Michaela DePrince
dearmichaela.com Dear Michaela
michaelaboehm.com Michaela Boehm
kapitol.cz Kapitol - financím dáváme smysl
mercedes-benz.cz Osobní vozy
osobnirozvoj.info Osobní rozvoj
sunkins.cz Podnikání které má smysl | Sunkins
jpkabala.com Welcome to JP Kabala Online
michaela.it MICHAELA... pensieri nel blu
ms-michaela.de M/S Michaela - Home
drumtidam.info Drumtidam - ritam ?ivota! - Drumtidam
radydozivota.cz Rady do ?ivota